Pilsētas pieslēgumi

Laikā no 2002.gada līdz pat 2021.gadam visās Latvijas pilsētās un daudzos ciemos izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu ir ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, lai paplašinātu un rekonstruētu tur esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas. Ļoti iespējams, ka Jūsu nekustamā īpašuma tuvumā jau ir izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli un Jums ir jāveic vienreizējs ieguldījums, lai savu nekustamo īpašumu pievienotu šiem centralizētiem tīkliem. Noskaidrot, kur atrodas Jums tuvākie centralizētās kanalizācijas tīkli un kādas ir pieslēgšanās iespējas šiem tīkliem, Jums neko nemaksās. 

Novada vai pilsētas domē ir jānoskaidro, kas nodrošina centralizētos kanalizācijas pakalpojumus Jūsu ciemā vai pilsētā. Pēc tam Jums jāvēršas šajā uzņēmumā vai iestādē pie kanalizācijas sistēmu speciālista, kopā novērtējot Jūsu nekustamā īpašuma pieslēgšanās iespējas centralizētās kanalizācijas tīkliem. Papildus jautājiet tam par novadā paredzētajiem atbalsta pasākumiem jaunu patērētāju pievienošanai.

Iespējams, pašvaldībā ir pieņemti saistošie noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu (atsevišķās pašvaldībās to iespējams saņemt līdz pat 100 %) centralizētas kanalizācijas sistēmas pieslēguma izveidošanai, vai arī interesēties par citiem iespējamiem atbalsta veidiem (piemēram, tehniskās dokumentācijas izstrādes atvieglojumi, atliktā vai izlīdzinātā maksājuma iespējas izbūvējot centralizētas kanalizācijas pieslēgumu u.c pieņemami. Izbūvējot centralizētās kanalizācijas sistēmu vienreiz, par to vairāk nav jāuztraucas, ja tā tiek atbilstoši lietota. Izbūvēt pieslēgumu centralizētās kanalizācijas sistēmai var būt lētāk, nekā veidot jaunu vai pārbūvēt esošu decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

+371 24555511