Kanalizācijas krājtvertnes

Kanalizācijas krājtvertnes

Notekūdeņu krājtvertne ir izplatītākā decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu savākšanas forma. Izplatīta tādēļ, ka šādu krājtvertņu izbūve ir vienkārša un ātra. Notekūdeņu krājtvertnes būtība ir uzkrāt visus notekūdeņus hermētiski noslēgtā tvertnē. No šīs tvertnes notekūdeņi dabā neizplūst, kā rezultātā neveidojas piesārņojums krājtvertņu tuvumā. Krājtvertnē tiek uzkrāts viss ūdens, ko mājsaimniecība patērē ikdienā. Krājtvertnē nenonāk ūdens, kas tiek izmantots laistīšanai vai kurš radies nokrišņu veidā. Kad krājtvertne “ir pilna”, to iztukšo asenizators un savāktos notekūdeņus nogādā tuvākajā pilsētas vai ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtā. Krājtvertne var būt dažādas formas un tilpuma. Tā var būt izgatavota no dažāda veida plastmasas, stikla šķiedras vai cita kompakta materiāla.

Krājtvertne var būt izbūvēta arī no dzelzsbetona grodiem, ja tie pirms ekspluatācijas ir pārklāti ar hidroizolācijas pārklājumu un ir novērsta notekūdeņu noplūde. Krāktvertnes virspusē ir ierīkota apkopes lūka, caur kuru asenizators var nodrošināt uzkrāto notekūdeņu atsūknēšanu. 

Krājtvertnes lielumu izvēlas, ņemot vērā ieplūstošo notekūdeņu apjomu. Ieteicamais krājtvertnes lielums ir 3 – 5 m3. Jo mazāka būs krājtvertne, jo biežāk būs jābrauc asenizācijas mašīnai. Krājtvertnes izveidošana ir iespējama arī teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni. Vienreizējās izbūves izmaksas būs salīdzinoši zemas. Ir jāparedz vieta ērtai un vienkāršai asenizācijas mašīnas piebraukšanai, kas notiks salīdzinoši bieži. Šāda sistēma ir piemērota viena vai divu cilvēku ģimenei ar mazu radītā notekūdeņu apjomu, vai nekustamajā īpašumā, kurā uzturas īslaicīgi.

+371 24555511