Drenāžas sistēmas, lietus ūdens novadīšana

Drenāžas/Meliorācijas sistēmas

 Lietus ūdens novadīšana

Bieži vien ir situācijas, kad teritorijā krājas ūdens, kas ilgāku laiku neaizplūst prom. Risinājums var būt meliorācijas sistēmas izbūve, kas novada stāvošo ūdeni uz tuvāko notekgrāvi  vai kaut kur citur atkarībā no konkrētās situācijas. 

Līdz ar stāvošo ūdeni teritorijā, problēmas var sagādāt arī lietus ūdens, kas neaizplūst tālāk prom un uzkrājas mājas tuvumā.  Arī lietus ūdeni var novadīt no mājas pamatiem tālāk uz vēlamo vietu. 

 

+371 24555511