Bioloģisko attīrīšanas iekārtu apkopes

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu apkopes

Lai bioloģiskā attīrīšanas iekārta darbotos pilnvērtīgi, atbilstoši VVD prasībām, tai ir nepieciešama regulāra apkope.
Bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām apkope jāveic vismaz 1 reizi gadā! Ja notekūdeņi aizplūst uz infiltrācijas lauku, tad apkopi vēlams veikt pat 2 reizes gadā! 
Pēc iekārtas palaišanas periodiski jāpārbauda gaisa kompresora darbība un, vai nav nepatīkama smaka tvertnē. 
Ja rodas šaubas par iekārtas darbību, uzreiz sazinieties ar speciālistu! 
 Slēdzam arī līgumu, ja nepieciešams uzrādīt pašvaldībā, ka tiek veikta ikgadējā apkope 

 

Kāpēc jāveic Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas apkopes?

Attīrīšanas procesā aktīvās dūņas barojas ar notekūdeņu organisko materiālu, tāpēc tās vairojas un palielinās bioloģisko dūņu daudzums. Ar laiku vecās dūņas “atmirst”, no kurām daļa nosēžas iekārtas apakšā, bet daļa tiek izskalotas ārā.

Aktīvās dūņas var savairoties arī par daudz, ja nav izvēlēta iekārta ar atbilstošu notekūdeņu apjomu ( m3/dnn).

Bioloģiski aktīvās vielas var būt arī par maz, ja iekārta netiek lietota patstāvīgi vai kādu laiku nav pieslēgta elektrība. Dūņas var iet bojā arī no sistēmā ieplūdušajām ķīmiskajām vielām- naftas produktu koncentrātiem, krāsu šķīdinātājiem, skābēm u.t.t. Iekārtas darbību neietekmē, ja tiek lietoti mājsaimniecības ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi – veļas pulveri, trauku mazgājamie līdzekļi u.t.t. Tāpat notekūdeņu attīrīšanas iekārtām var būt nepieciešamas speciālas darbības vai īpašas apkopes to palaišanai pēc dīkstāves. Šo iemeslu dēļ ir nepieciešama regulāra iekārtu apkope, lai speciālists pārliecinātos, ka iekārta veic tai paredzēto notekūdeņu attīrīšanu.

  

Regulāra iekārtas apkope nodrošina:

Attīrīšanas iekārtas funkcionēšanu atbilstoši visām prasībām un palīdz izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Apkopē ietilpst:

  • Asenizācijas pakalpojums
  • Skalošana
  • Gaisa komresora filtra maiņa
  • Iekārtas diagnostika/regulācija
+371 24555511