Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas no citiem decentralizētās kanalizācijas sistēmu veidiem atšķiras ar to, ka notekūdeņi tiek bioloģiski attīrīti speciāli plānotā, vadītā procesā iekārtas iekšienē ar vadības bloku vai aeratoru, kas pastiprināti pievada skābekli attīrīšanas procesa nodrošināšanai un tā darbībai ir nepieciešama elektrība. Otra attīrīšanas iekārtu pazīme ir tā, ka tajās atrodas bioloģiski aktīvas vielas (dūņas), kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. Individuālās attīrīšanas iekārtās ieplūst kanalizācijas notekūdeņi un izplūst attīrīti ūdeņi, kas tiek novadīti dabā tur pat netālu no attīrīšanas iekārtām. Ar laiku vecās dūņas “atmirst” no kurām daļa nosēžas iekārtas apakšā, bet daļa tiek izskalotas ārā.

Attīrīšanas iekārtas neveiks atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, ja kāda no elektroniskajām iekārtām darbosies neatbilstoši. Tāpat notekūdeņu attīrīšanas iekārtām var būt nepieciešamas speciālas darbības vai īpašas apkopes to palaišanai pēc dīkstāves. Šo daudzo iemeslu dēļ ir nepieciešama regulāra iekārtu apkope un uzraudzība, lai speciālists pārliecinātos, ka iekārta veic tai paredzēto notekūdeņu attīrīšanu.

 

Mājsaimniecību individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas var būt ar jaudu no 0,3 līdz 1,0 m3/dnn, kas attiecīgi ir ar attīrīšanas jaudu 300 – 1000 l diennaktī. Individuālo attīrīšanas iekārtu uzstādīšana var būt dārga, to uzstādīšana var prasīt plašus zemes darbus Jūsu nekustamajā īpašumā. Tomēr pareizi izvēlētas un uzstādītas individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar regulāru apkopi vismaz reizi gadā, nodrošinās vienkāršu un ērtu kanalizācijas sistēmas lietošanu.

 
+371 24555511