Kanalizācijas izbūve – ceļvedis, kas palīdzēs pieņemt lēmumu

Kanalizācijas izbūve – ceļvedis, kas palīdzēs pieņemt lēmumu par piemērotāko kanalizācijas sistēmu

Kanalizācijas izbūve ir ļoti nopietns projekts, kas skar privātmāju īpašniekus, kā arī uzņēmumus. Domājot par kanalizācijas sistēmas veidiem, vispirms jau nāksies izvēlēties, vai izmantot pilsētas pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai decentralizētu kanalizācijas sistēmu. 

Ir vairāki kanalizācijas sistēmu veidi – ir pieejamas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, septiķi, krājrezervuāri, kā arī pilsētas pieslēgums, turklāt katrs no šiem veidiem būtiski atšķiras gan izbūves ziņā, gan arī vēlāk uzturēšanā.

 

Pilsētas pieslēgums

Pieslēgšanās pilsētas kanalizācijas sistēmai nenoliedzami ir ērtākais variants, kas prasīs tikai vienreizēju ieguldījumu. Sākumā vajadzētu vērsties savā pašvaldībā un noskaidrot, vai adresē, kurā atrodas īpašums pastāv iespēja pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas tīkla. Ja pilsētas pieslēgums ir pieejams, tad noteikti ir jāizņem tehniskie noteikumi, kuros būs norādīts, kur atrodas Jums tuvākie centralizētās kanalizācijas tīkli un kādas ir pieslēgšanās iespējas. Noteikti neaizmirstiet pajautāt arī par iespējamo pašvaldības atbalstu jauniem pieslēgumiem, jo dažkārt ir pieejams līdzfinansējums vai kādi atvieglojumi.

Reizēm veikt pieslēgumu pie pilsētas kanalizācijas sistēmas nav iespējams, piemēram, attāluma dēļ vai dažādu tehnisku šķēršļu dēļ. Šādos gadījumos būs jāizvēlas kāda no lokālajām jeb decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Jāņem vērā, ka arī šādu sistēmu izbūve būs jāsaskaņo ar pašvaldību un jāizstrādā darbu projekts.

 
Bioloģiskā attīrīšanas iekārta

Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir ar 3, 6 vai 8 savstarpēji savienotām kamerām, kurās notiek notekūdeņu attīrīšanas process. Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana ir dabisks process, kā rezultātā rodas baktērijas, kuras sadala organiskos atkritumus, un attīrītais ūdens ir pietiekami tīrs, lai to varētu atkal novadīt dabā. Attīrītos notekūdeņus var droši novadīt kādā ūdenstilpnē, grāvī vai izmantot dārza laistīšanai. Ja grāvis nav pieejams, tad attīrīto ūdeni novada infiltrācijas laukā. Caur infiltrācijas lauku attīrītie notekūdeņi uzsūcas gruntī. Mūsdienās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tiek uzskatītas par vislabāko un daudzviet vienīgo pieļaujamo kanalizācijas sistēmu, jo tās palīdz attīrīt notekūdeņus līdz pat 98%.

 

Bioloģiskās attīrīšanas kanalizācijas sistēmas galvenās priekšrocības:

 • Tā ir videi draudzīga un droša, attīrīto ūdeni drīkst novadīt atklātās ūdenstilpnēs – grāvjos, dīķos u.c.
 • Tās darbības tehnoloģija ir samērā vienkārša
 • Tai nav kanalizācijai raksturīgo smaku
 • Ilgtermiņā rentabla sistēma, jo uzturēšana ir salīdzinoši vienkārša

 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas trūkumi:

 • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīšanas izmaksas ir salīdzinoši augstas
 • Iekārtu funkcionēšanai būs nepieciešama elektrības padeve
 • Jāparedz vieta, kur piebraukt asenizācijas mašīnai
 • 1-2 reizes gadā būs nepieciešama iekārtas apkope-izveidojušos nosēdumu attīrīšana.
 
Septiķi

Septiķis ir viens no lētākajiem kanalizācijas sistēmu veidiem, tomēr tā izbūve ne vienmēr ir iespējama. Septiķus ir aizliegts izbūvēt blīvi apdzīvotās vietās. Septiķis ir ar vismaz divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām, kurās notiek notekūdeņu attīrīšanas process. Ja, izmantojot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, attīrīto ūdeni uzreiz iespējams novadīt dabā, tad septiķim ir jāveido īpašs infiltrācijas lauks no dažādiem slāņiem – oļiem, grants, ģeotekstila, drenāžas caurulēm, tuneļiem, kas nodrošinās papildus ūdens attīrīšanu pirms infiltrācijas gruntī, tādēļ pirms izvēlies septiķi noteikti iepazīsties ar savā pašvaldībā spēkā esošajiem noteikumiem.

 

Septiķa priekšrocības:

 • Attīrīto ūdeni drīkst novadīt, infiltrējot to zemē
 • Septiķa darbībai nav nepieciešama elektrība
 • Salīdzinoši lēta kanalizācijas sistēma

 

Septiķa trūkumi:

 • Attīrīto ūdeni nedrīkst novadīt atklātās ūdenstilpnēs
 • Septiķa izbūvei būs nepieciešama vieta – iekārta un infiltrācijas lauks
 • Ir nepieciešama periodiska apkope – biežums būs atkarīgs no ūdens patēriņa apjoma, septiķa tilpuma un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
 • Septiķa uzstādīšana nav piemērota vietās ar dabīgi augstu gruntsūdens līmeni, šādā gadījumā infiltrācijas lauks tiek veidots uzbērumā.
 • Izmantojot septiķi, ir jāparedz vieta vienkāršai asenizācijas mašīnas piebraukšanai
 • Fitrācijas lauks var aizsērēt vairāku gadu garumā, tādēļ ar laiku pastāv iespēja, ka būs nepieciešams to tīrīt vai nomainīt.

Tomēr, ja septiķis ir pareizi uzstādīts un kopts, tas kalpos gadu desmitiem ilgi!

 
Kanalizācijas krājtvertne jeb nosēdaka
 • Kanalizācijas krājtvertnes ir viens no visbiežāk izmantotajiem risinājumiem kanalizācijas sistēmu izbūvē. To izbūve, salīdzinājumā ar citiem kanalizācijas veidiem, ir ātra un vienkārša, tomēr ilgtermiņā jārēķinās, ka krājtvertne prasīs regulārus izdevumus, jo nāksies rūpēties par tās iztukšošanu un izmantot asenizatora pakalpojumus.

  Krājtvertne, atšķirībā no septiķiem vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtām, neattīra notekūdeņus, bet veic notekūdeņu uzkrāšanu hermētiski noslēgtā tvertnē. Kad tvertne ir pilna, tā jāiztukšo un tālākā notekūdeņu attīrīšana jau notiek ārpus Jūsu īpašuma.

   

  Krājtvertnes plusi:

  • Krājtvertnes ir iespējams izveidot arī teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni
  • Salīdzinoši zemas izbūves izmaksas
  • Izbūve neaizņems plašas teritorijas
  • Lieliski piemērota kanalizācijas sistēma īpašumiem ar mazu notekūdeņu apjomu – piemēram, īpašumiem, kur cilvēki neuzturas ilglaicīgi vai arī viena-divu cilvēku ģimenēm

   

  Krājtvertnes trūkumi:

  • Regulāra asenizācijas pakalpojumu izmantošana
  • Vēlams, lai krājtvertnes kopējais tilpums ~ 3 reizes pārsniegtu ieplūstošo notekūdeņu viena mēneša apjomu.
  • Jāparedz vieta, kur piebraukt asenizācijas mašīnai
 
Kanalizācijas izbūves darbi – kam tos uzticēt?

Jebkuras kanalizācijas sistēmas izbūve ir nopietns lēmums, kas prasa iedziļināšanos esošajā situācijā. Neatkarīgi no tā, vai esi izlēmis veikt jaunu pieslēgumu vai pārbūvēt esošo, noteikti ir vērts konsultēties ar pieredzējušiem speciālistiem šajā jomā, kas spēs sniegt padomu kanalizācijas sistēmas izvēlē un atbalstu projekta izstrādē, kā arī veikt nepieciešamos kanalizācijas sistēmas izbūves darbus.

Kanalizācijas izbūve noteikti nav tā joma, kurā eksperimentēt un mēģināt izbūvēt to pašu spēkiem. Noteikti neiesakām šos darbus uzticēt kādam bez pieredzes, jo kļūdas var izmaksāt dārgi.

SIA “BioVide” piedāvā visu veidu kanalizācijas sistēmu izbūves, ūdensapgādi un teritorijas labiekārtošanu visā Latvijā. Spēj piedāvāt risinājumus kanalizācijas sistēmu izbūvē privātmājai un vasarnīcai, gan arī daudzdzīvokļu namiem. Darbi tiek veikti kvalitatīvi un ar garantiju. Uzņēmums ir reģistrēts Būvniecības Informācijas Sistēmā ar būvkomersanta reģistrācijas numuru 16124.

Ja rodas vēl kādi jautājumi-droši sazinies ar SIA “BioVide” pārstāvjiem, ar prieku konsultēs arī Jūs!
 
+371 24555511